Gered Gereedschap

Financiële verantwoording 2019

Gered Gereedschap Den Haag  werkt uitsluitend met vrijwilligers. In de werkplaats zijn zo’n 30 vrijwilligere actief. Daarom zijn de kosten van onze activiteiten laag. In 2019 hebben we een kleine € 20.000 aan organisatiekosten gehad. Bijna de helft daarvan gaat op aan de huisvesting van onze werkplaats aan de Junostraat en aan transportkosten voor het […]

Algemeen Nut Beogende Instelling

Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort tot zij de officiële ‘goede doelen’ en is daardoor volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor € 250,– kan Gered […]

Schuiven naar boven