Stichting Gered Gereedschap

Organisatie

Gered Gereedschap Den Haag is een zelfstandige stichting die samenwerkt met het dienstencentrum van Gered Gereedschap in Amsterdam en de ruim 25 andere lokale werkplaatsen. De werkzaamheden in de werkplaats worden gecoördineerd door vier werkplaats coördinatoren. Deze coördinatoren zorgen ervoor dat de werkomgeving voor de circa 25 vrijwilligers goed functioneert. Het bestuur is verantwoordelijk voor de administratieve, financiële en bestuurlijke taken van de stichting.

Werkplaats coördinatoren

  • Nico Smulders
  • Peter Bouwer

Bestuur

ANBI

Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort de stichting tot de officiële goede doelen en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift. Het fiscaalnummer van Gered Gereedschap Den Haag voor ANBI is 8072.58.829, het dossiernummer 83.229.

Schuiven naar boven