Stichting Gered Gereedschap

Organisatie

De werkzaamheden in de werkplaats worden gecoördineerd door vier werkplaats coördinatoren. Deze coördinatoren zorgen ervoor dat de werkomgeving voor de circa 25 vrijwilligers goed functioneert.

Werkplaats coördinatoren

  • Fred Mens
  • Ayad Al Zahron
  • Harry van Helden
  • Nico Smulders

Bestuur

ANBI

Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort de stichting tot de officiële goede doelen en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift. Het fiscaalnummer van Gered Gereedschap Den Haag voor ANBI is 8072.58.829, het dossiernummer 83.229.

ven naar boven