Gered Gereedschap

Financiële verantwoording 2019

Gered Gereedschap Den Haag  werkt uitsluitend met vrijwilligers. In de werkplaats zijn zo’n 30 vrijwilligere actief. Daarom zijn de kosten van onze activiteiten laag. In 2019 hebben we een kleine € 20.000 aan organisatiekosten gehad. Bijna de helft daarvan gaat op aan de huisvesting van onze werkplaats aan de Junostraat en aan transportkosten voor het ophalen van aangeboden gereedschappen. De andere helft gaat naar kantoor- en vrijwilligers kosten.

Gered Gereedschap Den Haag ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie van €  7.500. Voor de overige inkomsten zijn we afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. In 2018 hebben particuliere donateurs kerken, fondsen en organisaties in totaal € 8.000 gedoneerd.
Het eigen vermogen van Gered Gereedschap bedraagt per 31-12-2019 € 4.922.

Op onze website (archief) vindt u de volledige jaarrekening 2019.
Bestuur en vrijwilligers van Gered Gereedschap danken alle donateurs! Wij hopen ook in 2021 te mogen rekenen op uw gift.

In het archief vindt u ook de jaarrekeningen van de voorgaande jaren.

Schuiven naar boven