Stichting Gered Gereedschap

Financiële verantwoording 2018

Gered Gereedschap Den Haag  werkt uitsluitend met vrijwilligers. In de werkplaats zijn zo’n 30 vrijwilligere actief. Daarom zijn de kosten van onze activiteiten laag. In 2018 hebben we circa € 20.000 aan organisatiekosten gehad. De helft daarvan gaat op aan de huisvesting van onze werkplaats aan de Junostraat en aan transportkosten voor het ophalen van aangeboden gereedschappen. De andere helft gaat naar kantoor- en vrijwilligers kosten.

Gered Gereedschap Den Haag ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie van €  7.500. Voor de overige inkomsten zijn we afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. In 2018 hebben circa 100 particuliere donateurs een ruim € 5.500 gedoneerd. Kerken, fondsen en organisaties hebben in 2018 in totaal € 6.500 gedoneerd.
Het eigenvermogen van Gered Gereedschap bedraagt per 31-12-2018 € 2.833.

Op onze website vindt u de volledige jaarrekening 2018.
Bestuur en vrijwilligers van Gered Gereedschap danken alle donateurs! Wij hopen ook in 2019 te mogen rekenen op uw gift.

In het archief vindt u de jaarrekeningen van de voorgaande jaren.

ven naar boven