Gered Gereedschap

Algemeen Nut Beogende Instelling

Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort tot zij de officiële ‘goede doelen’ en is daardoor volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor € 250,– kan Gered Gereedschap een kist met circa 50 stuks handgereedschap voor timmerlieden of automonteurs versturen.  

Giften kunt u overmaken op IBAN NL17 TRIO 0254 6860 36.
Ten name van stichting Gered Gereedschap Den Haag.

Schuiven naar boven