Gered Gereedschap

Donateur worden

Stichting Gered Gereedschap den Haag is een 100% vrijwilligers organisatie. Toch maken we kosten om ons werk te kunnen doen. Voor huisvesting, energiekosten, kosten en kantoor en telefoonkosten, e.d. hebben jaarlijks circa € 21.000 aan inkomsten nodig.

Gered Gereedschap Den Haag is 100% van haar inkomsten afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. Daarom vragen wij u donateur te worden. Ieder bedrag is welkom. Als donateur ontvangt u een keer per jaar onze digitale Haagse nieuwsbrief via de mail. Hierin leest u over onze projecten en andere wetenswaardigheden.

Giften kunt u overmaken op IBAN NL17 TRIO 0254 6860 36.
Ten name van stichting Gered Gereedschap Den Haag.

Wij zijn een ANBI-geregistreerde stichting en zijn daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift en zijn uw giften ook aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor incidentele giften. Voor de voorwaarden zie dit artikel bij de belastingdienst.

Voor een periodieke gift geldt zelfs geen maximum. De belastingdienst stelt hiervoor een standaard overeenkomst beschikbaar die ook zonder notaris rechtsgeldig is.

Onze RSIN is 8072.58.829, het dossiernummer 83.229. Link voor ANBI-check bij de belastingdienst.

Zie ook onze (financiële)verslagen voor meer informatie.

De logo’s van de organisaties die sponseren staan onderaan de pagina in de voeter.

Schuiven naar boven