Stichting Gered Gereedschap

Contactgegevens

De werkplaats is geopend op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur.
Adres: Junostraat 12 A, 2516 BR Den Haag
Telefoon: 070 367 95 01
E-mail: denhaag@geredgereedschap.nl
Bank: Triodosbank IBAN NL17 TRIO 0254 6860 36 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap Den Haag

ven naar boven