Den Haag
 

Organisatie


Doel en beleid Stichting Gered Gereedschap Den Haag

Gered Gereedschap streeft ernaar dat mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit doet Gered Gereedschap vanuit een praktische instelling; de organisatie geeft geen geld maar doneert gereedschap waarmee iemand zelf een vak kan leren en geld kan verdienen.
Het beleid van de Stichting Gered Gereedschap Den Haag wordt bepaald door het bestuur, in goed overleg met de landelijke organisatie.

Jaarverslag en jaarrekening
Jaarlijks legt het bestuur via het jaarverslag verantwoording af aan vrijwilligers en donateurs. In het jaarverslag hebben we de uitgeoefende activiteiten beschreven. De financiële verantwoording leest u in de jaarrekening.

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014

Organisatie
In de werkplaats werken een administratief medewerker en een werkplaatscoördinator. De coördinator stuurt de circa 30 werkplaatsvrijwilligers aan die het gereedschap opknappen en verzendklaar maken. Alle medewerkers zijn vrijwilliger.

Werkplaatscoördinator:
• Maarten van Leeuwen - mail Maarten

Administratief medewerker:
• Fred Mens - mail Fred

Bestuur
• Tineke van Rossum, voorzitter - mail Tineke
• Linda Smallegange, secretaris - mail Linda

• Arie Visser, penningmeester - mail Arie
• Ard van Rijn - mail Ard
• Diane Kremer
• Fred van Leeuwen

Vacatures
Gered Gereedschap Den Haag heeft 2 vacatures:

Vacature Werkmeester werkplaats m/v
Graag maken wij kennis met een kandidaat die de functie van werkmeester wil vervullen. De werkmeester is de spil op de werkvloer en de eerste aanspreekpersoon voor de vrijwilligers die belast zijn met het opknappen van het gereedschap. Je hebt een technische inslag en gaat gemakkelijk en relaxed om met mensen van verschillend pluimage, van jong tot oud en van Hagenees tot rasta. De werkmeester functioneert naast de werkplaatscoördinator. De werkplaatscoördinator is belast met het werkplaatsbeheer, kwaliteitscontrole, hygiëne, ophaaldienst en conciërgetaken.
We zijn op zoek naar een mensenkenner met gevoel voor humor. Hebt u affiniteit met de doelstelling van onze stichting, bent u een teamspeler en heeft u pragmatische en goede ideeën? Dan vragen we u te reageren!
Inzet ten minste 4 werkdagen per week, van 10.00 tot 14.00 uur (en 1 x per maand 2 uur in de avond).
Reageren kan via PEP.

ANBI
Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort de stichting tot de officiële goede doelen en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift of over uitkeringen die de stichting in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.
Het fiscaalnummer van Gered Gereedschap Den Haag voor ANBI is 8072.58.829, het dossiernummer 83.229.
Giften kunt u overmaken naar: Stichting Gered Gereedschap, Den Haag, IBAN NL17 TRIO 0254 6860 36.

Contact
De werkplaats is geopend op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur.
Adres: Junostraat 12 A, 2516 BR Den Haag
Telefoon: 070-3679501
E-mail: denhaag@geredgereedschap.nl
Bank: Triodos-bank IBAN NL17 TRIO 0254 6860 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap Den Haag

Geschiedenis Gered Gereedschap Den Haag
Gered Gereedschap Den Haag is één van de 30 werkplaatsen in Nederland. Het landelijke bureau is gevestigd In Amsterdam. De werkplaats in Den Haag is gestart in 1986 als hobbyclub onder de naam ‘Trefpunt’. Op dit moment zijn er 28 werkplaatsvrijwilligers en een administrateur, een coördinator PR en voorlichting en 7 bestuursleden. Allen zijn vrijwilliger.
Bezoek de website van het landelijke bureau, Gered Gereedschap Nederland.