Den Haag
 

Archief

Historie Stichting Gered Gereedschap Den Haag


Gered Gereedschap streeft ernaar dat mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit doet Gered Gereedschap vanuit een praktische instelling; de organisatie geeft geen geld maar doneert gereedschap waarmee iemand zelf een vak kan leren en geld kan verdienen.
Het beleid van de Stichting Gered Gereedschap Den Haag wordt bepaald door het bestuur, in goed overleg met de landelijke organisatie.

 

 

Gered Gereedschap heeft in Den Haag al een rijke geschiedenis. KLIK HIER voor historische beelden.

Nieuwsbrief Geredgereedschap Mei 2015

Gered Gereedschap helpt Gambia leren

In februari 2014 heeft Gered Gereedschap Den Haag 13 kisten met in ruim 1.400 stuks gereedschap en 3 fietsen geleverd aan de stichting Help Gambia te Leren. Het gereedschap wordt in Penjem  (Gambia) gebruikt bij opleidingen in bouw, hout en stoffen.

Gered Gereedschap voor Congo

De stichting Democratische Republiek Congo à la Carte (DRCC) en TIYE International voeren in Bukavu (Zuid-Kivu, Oost-Congo) een project uit. In augustus 2014 leverde Gered Gereedschap Den Haag hiervoor 40 naaimachines (hand- en elektrisch). In december volgden nog 42 kisten met in ruim 2.700 stuks hout-, metaal- en elektrisch gereedschap, plus 10 fietsen. Het gereedschap wordt onder andere gebruikt om metselaars, timmerlieden en elektriciens op te leiden.

Technische school in Tanzania

Voor een technische school in Shirati in Tanzania worden, op verzoek van de stichting Doopsgezind Wereldwerk, handgereedschap en machines ingezameld. Leerlingen die de technische school afmaken, kunnen als vakkrachten werk vinden. Hiermee onderhouden ze hun gezin en kunnen hun kinderen onderwijs volgen.

Gereedschap voor protheses

In het voorjaar van 2014 zijn ongeveer 2.800 stuks gereedschap verzonden naar Zambia. Daar wordt het gebruikt om protheses te maken in de werkplaats van het Holy Familiy Rehabilitation Centre in Monze. Het project is een initiatief van Jitske Veldman en haar dochter Mirte Gerritsen, samen met de Hospitaalbroeders.

Financiële verantwoording 2014

Gered Gereedschap Den Haag  werkt uitsluitend met vrijwilligers. In de werkplaats zijn zo’n 30 vrijwilligere actief. Daarom zijn de kosten van onze activiteiten laag. In 2014 hebben we circa € 20.000 aan organisatiekosten gehad. De helft daarvan gaat op aan de huisvesting van onze werkplaats aan de Junostraat en aan transportkosten voor het ophalen van aangeboden gereedschappen. De andere helft gaat naar kantoor- en vrijwilligers kosten. Ook hebben we in 2014 flink geïnvesteerd in een veilige werkomgeving in de werkplaats.
Gered Gereedschap Den Haag ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie van €  7.500. Voor de overige inkomsten zijn we afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. In 2014 hebben 115 particuliere donateurs een ruim € 6.000 gedoneerd. Kerken, fondsen en organisaties hebben in 2014 in totaal € 8.000 gedoneerd.
Het positieve eigenvermogen van Gered Gereedschap per 31-12-2014 bedroeg € 2.917.
Op onze website vindt u de volledige jaarrekening 2014.
Bestuur en vrijwilligers van Gered Gereedschap danken alle donateurs! Wij hopen ook in 2015 te mogen rekenen op uw gift.

Hoe werkt Gered Gereedschap?

Gered Gereedschap zamelt gereedschap in, knapt dit met vrijwilligers op en stuurt het naar projecten in ontwikkelingslanden. Daar wordt het gereedschap gebruikt voor het leren en uitoefenen van een vak als timmerman, loodgieter, automonteur of kleermaker. Scholieren en startende ondernemers krijgen zo de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen. Gered Gereedschap Den Haag (GGDH) is 1 van de 30 werkplaatsen in Nederland. De werkplaats in Den Haag is gestart in 1986 als hobbyclub onder de naam Trefpunt.

De vrijwilligers bij GGDH zijn zowel gepensioneerde vakmensen, gepassioneerde klussers als ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’.

Alle werkplaatsen maken gebruikt van het landelijke dienstencentrum, voluit stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap. Het dienstencentrum zorgt voor het selecteren van projecten en voor het transport van gereedschap naar de projecten, die zich vooral in Afrika bevinden.

 

ANBI                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort tot zij de officiële 'goede doelen' en is daardoor volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor € 250,– kan Gered Gereedschap een kist met circa 50 stuks handgereedschap voor timmerlieden of automonteurs versturen.  Giften kunt u overmaken naar Stichting Gered Gereedschap, Den Haag, IBAN NL17 TRIO 0254 6860 36, of via onze website.

 

Inhoudelijk verslag activiteiten 2014 Gered Gereedschap Den Haag

In 2014 hebben zich zo’n 35 vrijwilligers ingezet voor het inzamelen, opknappen en verschepen van gebruikte gereedschappen naar ontwikkelingslanden. De werkplaats was dagelijks geopend tussen 10.00 en 15.00 uur. In deze periode besteedden de vrijwilligers gemiddeld drie dagen per week aan de vrijwilligers activiteiten. Daarmee is Gered Gereedschap Den Haag een gezonde vrijwilligers organisatie, die – ondanks de wat vergrijsde vrijwilligersgroep – nog jaren door kan.

In 2014 leverde Gered Gereedschap Den Haag aan veel verschillende projecten. Deze projecten zijn deels binnengekomen via het Dienstencentrum Gered Gereedschap. Dit is de landelijke organisatie die ten behoeve van de werkplaatsen in Nederland projecten voorbereid en ook het transport daarvoor regelt.
Andere projecten zijn direct vanuit organisaties, vnl. vanuit de regio Haaglanden, opgezet. Deze organisaties zijn in dat geval verantwoordelijk voor het transport en de aflevering. Gered Gereedschap Den Haag verifieert tevoren zo goed mogelijk of deze organisaties bewezen hebben daartoe in staat te zijn.

 • Kenia - In januari 2014 leverde Gered Gereedschap 21 naaimachines af voor “Aid the Needy” in Kenia. Het ging om 6 handnaaimachines, 9 elektrische naaimachines en 6 trapnaaimachines. Gered Gereedschap leverde eerder naaimachines en gereedschap aan deze organisatie.
 • Gambia – Via het project Help Gambia te Leren”  (Vlaardingen) zijn in februari t.b.v. opleidingen voor hout, metaal, stoffen en bouw 1410 stuks gereedschap geleverd (13 kisten), plus 3 fietsen.

 • Kameroen – In februari zijn voor de Unique Friends Humanitarian and Development Org. Bamenda”  zijn 15 elektrische naaimachines geleverd, plus1 schoenmakersmachine

 • Zambia – In maart zijn aan The Holy Family Rehabilitation Centre” in Monze 2550 stuks gereedschap geleverd  voor een prothese werkplaats. Dit project wordt verzorgd door Jitske en Mirte Veldman te Leiden.
  In juni zijn nogmaals 248 stuks gereedschap geleverd.

          

 • Chili – In april zijn aan de Delftse Studenten expeditie 373 stuks gereedschap geleverd.

 • Congo – In augustis zijn aan de stichting DRCC (D. R. Congo à la Carte) voor een project in Bukavu (Sud-Kivu), dat samen met de stichting TIYE International wordt uitgevoerd, 40 naaimachines (hand en elektrisch) geleverd.
  In december is een tweede levering gedaan van 42 kisten hout-, metaal- en elektrisch gereedschap (totaal 2704 stuks), plus 10 fietsen.
  Het gaat hier om opleidingen voor metselaar, timmerman, landbouw, schoenmaker en automonteur, telkens voor 20 leerlingen.

 • Honduras – Via de Stichting Alida Kemp Fonds in Leidschendam zijn in september voor een opleidingswerkplaats voor fietsenmakers 3 kisten (438 stuks gereedschap) geleverd.

          

 • Togo – Voor het project van ONG AGERTO in Kpalime (Togo) zijn in september 6 hand- en 9 elektrische naaimachines geleverd, plus 18 kisten (1553 stuks gereedschap).

 • Kenia – Voor de St. Teresa’s Musoli Youth Polytechnic zijn in november lasmachine met 6 toebehoren gereedgemaakt.

 • Kameroen – Voor 3 projecten van de stichting CETIC, BIMEHC en VENGO MBE BDE zijn in totaal 6 grote schoolborden geleverd.

 • Congo – Via de Stichting Mucop zijn 9 kisten met algemeen-, elektrisch-, timmer-, beton-, schilder- en metselgereedschap gereedgemaakt (totaal 652 stuks).

 • Tanzania Voor het Doopsgezind Wereldwerk wordt vanaf december gewerkt aan een project voor in totaal 30 kisten, met meer dan 2000 stuks gereedschap (waaronder 24 diverse elektrische machines).

Eind 2013 kreeg GGDH het goede nieuws dat we tegen een aanzienlijk lagere gebruiksvergoeding de werkplaats aan de Junostraat 12A kunnen blijven gebruiken. Daarvoor is de overdracht van het beheer van het pand  overgegaan van MVGM  vastgoed management, naar Bewaakt & Bewoond. B&B beheert voor de gemeente Den Haag vastgoed. Hiermee is de noodzakelijk geachte verhuizing naar een goedkopere huisvesting van de baan. En het werd mogelijk om te investeren in de verbetering van ARBO-technische zaken. Er zijn noodstops op de machines in de werkplaats geplaatst, er is een chemicaliënkast aangeschaft en de luchtbehandelingsinstallatie is verbeterd. In 2015 en daarna kan GGDH haar activiteiten met enthousiasme blijven uitvoeren in de werkplaats aan de Junostraat 12A. 

Toelichting op het financieel verslag 2014

Ook financieel had Gered Gereedschap Den Haag in 2014 een goed jaar. Een belangrijke reden is de aanzienlijk lagere huisvestingskosten in 2014 (zie toelichting hierboven). Deze zijn afgenomen met circa € 5.000 per jaar.
Maar ook dankzij de vele donaties zowel van circa 115 particuliere donateurs als van fondsen en instanties, waaronder Stimuleringsfonds Rabobank (€ 2.000), het Healla Fonds (€ 2.500), Fonds 1818 (€ 3.000) en de Remonstrantse Gemeente DH (€ 500).
Particuliere donateurs doneerden ruim € 6.000 en fondsen € 8.000. Daarmee zijn de inkomsten uit donaties in 2014 stabiel gebleven.
GG DH kon het financiële jaar afsluiten met een positief saldo van € 7.003. Daarbij moet worden opgemerkt dat we nog een nacalculatie voor de energiekosten in 2014 verwachten van circa € 3.600.

Per 31-12-2014 is het eigenvermogen van Gered Gereedschap Den Haag vastgesteld op € 2.917. Daarbij bij is rekening gehouden met noodzakelijke uitgaven in 2015, voor onder andere onderhoud aan het pand en vervanging van machines inde werkplaats. Vanwege de nieuwe ‘anti-kraak’ constructie met Bewaakt & Bewoond is GG DH zelf verantwoordelijk voor dit kleine onderhoud. Het betreft vooral houtrot in raamkozijnen.

Voor meer financiële informatie verwijzen we graag naar de jaarrekening 2014.

Den Haag, februari 2015

 

Gered Gereedschap levert materiaal voor beroepsonderwijs in Congo
December 2014 - Via de stichtingen D.R. Congo à la Carte en Tiye International heeft Gered Gereedschap naaimachines en ander materiaal geleverd voor het Multifunctioneel Centrum voor Beroepsonderwijs en Psychosociale Dienstverlening voor vrouwen en Jongeren in Zuid-Kivu (district Kadjuchu) in Congo (Democratische Republiek).

> Lees het verslag over de eerste fase

Gered Gereedschap steunt Aid the Needy Kenia
Dinsdag 11 februari 2014 - Begin januari leverde Gered Gereedschap 21 naaimachines af voor ‘Aid the Needy’ in Kenia.

Het ging om 6 handnaaimachines, 9 elektrische naaimachines en 6 trapnaaimachines. Gered Gereedschap leverde eerder naaimachines en gereedschap aan deze organisatie.

> Lees meer over Aid the Needy Kenia

Gered Gereedschap doneert opnieuw aan museum
Zaterdag 14 december – In augustus 2013 doneerde Gered Gereedschap Den Haag al gereedschappen aan het Haagse Gemeentemuseum, voor de Wonderkamers. In november doneerde Gered Gereedschap opnieuw gereedschappen aan een museum. Ditmaal aan het Bunkermuseum Den Haag.

> Lees meer over de donatie aan het Bunkermuseum

Help Gambia te Leren
Zaterdag 14 december – In oktober 2013 ontving Gered Gereedschap Den Haag een aanvraag voor gereedschap van de Stichting Help Gambia te Leren. Gered Gereedschap heeft de aanvraag beoordeeld en besloten aan de wensen van Help Gambia te Leren te voldoen.

> Lees meer over Help Gambia te Leren

 

Goede opkomst Open dag
Zondag 10 november 2013 – De open dag van Gered Gereedschap Den Haag op 2 november in de werkplaats aan de Junostraat 12a heeft circa 65 bezoekers getrokken. Donateurs kwamen kijken hoe hun gift werd besteed. Ook was er nieuw publiek, afgekomen op de aankondigingen in de regionale pers, voor de radio en op verschillende websites. Een aantal bezoekers had maar meteen het oude gereedschap meegenomen.

> Lees meer over het verloop van de Open dag

 


Kom naar de open dag op 2 november
Zaterdag 19 oktober 2013 – Zaterdag 2 november 2013 stelt Gered Gereedschap haar deuren open voor alle donateurs, vrienden en vriendinnen. Wij nodigen u van harte uit voor onze open dag op deze datum, van 14.00 tot 16.30 uur, in de werkplaats aan de Junostraat 12A.

> Lees meer over de Open Dag op zaterdag 2 november 2013

 

Gered Gereedschap doneert aan Gemeentemuseum
Donderdag 15 augustus 2013 – Het Gemeentemuseum te Den Haag opent op 5 oktober de Wonderkamers 2.0. Eén van de kamers heeft ambachtelijke technieken als thema. Deze ruimte vertelt het verhaal van ambachtslieden en kunstenaars aan het werk. Voor dit goede doel doneert Gered Gereedschap 2 grote kisten vol met gereedschap.

> Lees meer over de donatie van Gered Gereedschap aan het Gemeentemuseum

Een lange, lome zomer bij Gered Gereedschap Den Haag
Donderdag 8 augustus 2013 – Veel vrijwilligers zijn er niet, op woensdag 7 augustus 2013. Ook in de werkplaats van Gered Gereedschap Den Haag hebben mensen vakantie. De werkplaats kent geen zomerstop. “We passen op de zaak”, verklaart Maarten, werkplaatscoördinator.

> Lees meer over de zomergasten bij Gered Gereedschap Den Haag

 


Fietsenmakers voor Afrika
Dinsdag 23 juli 2013 - Donderdagmiddag 17 juli 2013 verkochten studenten van het Delfts Studenten Corps weesfietsen op de markt in Delft. De opbrengst van deze actie, ‘Benefiets’, gaat naar CooP-Afrika. Voor reparaties aan de fietsen leenden de studenten sleutels, schroevendraaiers en tangen van Gered Gereedschap Den Haag.

> Lees meer over de fietsenmakers

 Gered Gereedschap Den Haag rondt 2 projecten af voor Benin
Dinsdag 9 juli 2013 – Woensdag 26 juni 2013 verlieten 9 kisten met opgeknapt gereedschap en gereviseerde machines de werkplaats van Gered Gereedschap Den Haag, op weg naar Benin. Eén van de kisten was bestemd voor de Jeunesse sans Frontières. De andere kisten gaan naar de Association des Personne Rénovatrices des Technologies Traditionelles (Apretectra).

> Lees hier over de projecten voor Benin

 

Gered Gereedschap schenkt Vrouwen van Gouveia naaimachines
Dinsdag 2 juli 2013 – Maandag 24 juni heeft Gered Gereedschap Den Haag 26 opgeknapte naaimachines overhandigd aan Dulcy Santos van de Rotterdamse Stichting Longa Mô. Stichting Longa Mô werkt voor de Mulheres van Gouveia (Vrouwen van Gouveia) in Kaapverdië. De stichting ontving 24 hand- en elektrische naaimachines plus 2 trapnaaimachines.

> Lees meer over het project voor de Vrouwen van Gouveia

 

Geef jongeren een kans op een zelfstandig bestaan
Vrijdag 3 mei 2013 – In de eerste maanden van 2013 heeft Gered Gereedschap Den Haag aan zes projecten gewerkt. Het betreft projecten in Ghana, in Benin in Mali en Kameroen. Deze projecten zijn een vervolg op de meer dan 100.000 stuks gereedschap en honderden naaimachines die we hebben opgeknapt en verscheept naar Afrika. Vele mensen in ontwikkelingslanden kregen zo de mogelijkheid tot het volgen van technisch onderwijs en daardoor een kans op een zelfstandig bestaan.

> Lees verder hoe Gered Gereedschap Den Haag jongeren in ontwikkelingslanden steunt

 


Projecten 2013
Donderdag 25 april 2013 – In de eerste maanden van 2013 heeft Gered Gereedschap Den Haag aan 6 projecten gewerkt. Twee projecten hiervan waren bestemd voor Ghana, 2 projecten werden uitgevoerd voor Benin, 1 project had Mali als bestemming en het 6e project werd uitgevoerd voor Kameroen. Voor de 6 projecten leverden de vrijwilligers van Gered Gereedschap Den Haag in 2013 het volgende af:
• 4 tafelboormachines
• 11 kisten met 682 stuks smids- en timmergereedschap, plus een aantal naaimachines en gereedschapskisten
• 11 kisten met 40 schoenleesten en 800 stuks loodgietersgereedschap
• 6 trapnaaimachines met toebehoren
• 442 stuks elektragereedschap en 275 stuks brommermechanica

> Lees meer over projecten van Gered Gereedschap Den Haag in de eerste maanden van 2013


Het is fijn om te weten dat het gereedschap goed terecht komt
Vrijdag 19 april 2013 – Willy Bouwland houdt van construeren. Daarom vindt hij het werk bij Gered Gereedschap zo prettig. Van 2 kapotte handboormachines maakt hij 1 goede. Maar ook thuis is hij altijd met innovaties bezig. Uitvinden is misschien een groot woord, maar Willy wil iets goeds op de wereld achterlaten.

> Lees meer over wat Willy doet bij Gered Gereedschap

 

Routinier in revisie geeft naaimachines 2e leven
Donderdag 11 april - Een belangrijke activiteit van Gered Gereedschap is het reviseren van naaimachines. In een ontwikkelingsland kan iemand met een naaimachine een opleiding volgen of een zelfstandig bestaan opbouwen. Jan van Luyk geeft in de Haagse werkplaats afgedankte naaimachines een tweede leven.

> Lees verder over de routinier in revisie

 

Met engelengeduld haalt Harry gereedschap uit elkaar dat niet meer is te redden.

Als het kan, blijft Harry hier tot in lengte van dagen
Vrijdag 5 april 2013 – Met engelengeduld demonteert Harry een anker, het draaiende deel van een elektromotor. De spoel bevat veel koper. Ook scheidt Harry aluminium en messing. Dit brengt geld in het laatje van Gered Gereedschap.

> Lees meer over Harry’s werk bij Gered Gereedschap Den Haag

 

“We doen het met z’n allen!”

Vrijdag 29 maart 2013 – Hans van Keppel is al bijna 4 jaar vrijwilliger bij Gered Gereedschap Den Haag. Hij begon met het borstelen van gedoneerd gereedschap. Tegenwoordig is het inpakken van de kisten zijn belangrijkste taak. “Maar we doen het met z’n allen”, is zijn motto.

> Lees meer over het werk van Hans bij Gered Gereedschap Den Haag

 

Den Haag werkt gewoon door
Vrijdag 22 maart 2013 – Op donderdag 21 maart is Stichting Gered Gereedschap te Amsterdam door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Dit is een strop voor de Stichting Gered Gereedschap Den Haag. Gered Gereedschap Amsterdam is het landelijk coördinatiepunt voor de afdelingen. Amsterdam beoordeelt aanvragen, zet deze uit in het land en zorgt weer voor verzending als een project is afgerond. De vrijwilligers in Den Haag werken gewoon door. Dan maar even op voorraad.

> Lees meer over hoe Gered Gereedschap Den Haag de moed erin houdt

 

Scholieren helpen Gered Gereedschap een handje
Vrijdag 15 maart 2013 – Vandaag kwamen 7 leerlingen van de Praktijkschool Esloo College klussen in de werkplaats aan de Junostraat 12a. Zij deden mee aan de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. De leerlingen schuurden zagen en borstelden bahco’s en vijlen. Na afloop ontvingen zij een oorkonde. Deze telt mee voor hun schoolresultaten.

> Lees meer over de NLdoet-klus van de Esloo-scholieren

 

Bedankje uit Burkina Faso

Vrijdag 8 maart 2013 - Vorig jaar werkte Gered Gereedschap Den Haag mee aan een project voor Beoog-neeré, een leer-werkplaats voor meisjes in Ouagadougu, Burkina Faso. Hier ontving Gered Gereedschap pas een bedankje voor.

> Lees het bericht uit Burkina Faso

 

Van het bestuur
Vrijdag 1 maart 2012 – Het bestuur van Gered Gereedschap Den Haag heeft donderdag 28 februari 2012 de resultaten over 2012 gepresenteerd, tijdens een bijeenkomst met 20 vrijwilligers. Ook het beleid voor Arbo en veiligheid kwam ter sprake. In 2012 zijn vele nieuwe particuliere donateurs geworven. Tevens hebben diverse fondsen Gered Gereedschap Den Haag met donaties ondersteund.

> Bekijk de informatie van het bestuur

 

Deze kast is Freds domein.

Nog net niet bureaucratisch
Vrijdag 22 februari 2013 - Het redden van gereedschap gebeurt niet zomaar uit de losse pols. Hier komt een ingenieuze administratie bij kijken. Spreadsheets met werklijsten, paklijsten, kistenlijsten en mancolijsten gaan heen en weer van het landelijk bureau van Gered Gereedschap naar de afdelingen in het land. Fred ziet er bij Gered Gereedschap Den Haag op toe dat alles klopt.

> Lees hier hoe Fred alles in goede banen leidt

 

Volledig geïnstrueerd installeert Sanja zich achter het slijpapparaat.

Sanja de Vliegende Slijpster
Vrijdag 15 februari – Als ik Sanja zoek in de werkplaats, krijgt ze net instructie voor het slijpen van steenboortjes. Sanja is één van de 30 vrijwilligers die gedoneerd gereedschap reviseren. Zij is inmiddels 1 jaar vrijwilliger bij Gered Gereedschap. Sinds enkele maanden legt ze zich toe op het opknappen van boortjes.

> Lees meer over Sanja’s werk bij Gered Gereedschap

 

Hans laat de vijlen zien die de Esloo-vrijwilligers kunnen borstelen.

Gered Gereedschap doet mee met NL Doet
Vrijdag 8 februari 2013 – Gered Gereedschap Den Haag doet mee met NL Doet. Vrijdag 15 maart komen 10 leerlingen van Praktijkschool Esloo College klussen in de werkplaats aan de Junostraat 12a.

> Lees meer over de leerlingen van het Esloo College en NL Doet

 

Arbo-verbeteringen bij Gered Gereedschap Den Haag worden aangebracht op basis van heuse RI&E.

Arbo bij Gered Gereedschap
Vrijdag 1 februari 2013 – Gered Gereedschap is geen bedrijf en heeft ook niet de Arbo-verplichtingen die een bedrijf heeft. Toch wil Gered Gereedschap goed voor haar mensen zorgen en de arbeidsomstandigheden hiernaar inrichten. Het afgelopen jaar zijn grote verbeteringen in de werkplaats aangebracht.

> Lees welke Arbo-verbeteringen Gered Gereedschap Den Haag heeft aangebracht

 

In Afrika is niet veel vraag naar schilderijhaken.

Niet alles komt door de ingangscontrole

Vrijdag 25 januari 2013 – Een paar keer per week komen mensen Gered Gereedschap Den Haag gereedschap brengen. Ton en Joop zoeken alles uit. Wat niet meer bruikbaar is, gaat bij het oud ijzer. Wat – zo goed als – nieuw is, kan bij de opgeknapte spullen. En wat nog goed is maar verroest, gaat bij de op te knappen spullen.

> Lees hoe Ton en Joop de ingangscontrole uitvoeren

 

“Deze is van mijn opa, die krijgen jullie niet”
Vrijdag 18 januari 2013 – Als ik om 10 voor 12 bij Atelier 1312 binnenkom, is Jessica Melis net terug van haar werk in het Huygensmuseum Hofwijck. Daar maakt zij 6 uur per week de huishoudelijke dienst uit. De overige tijd restaureert zij antieke en oude meubelen in haar werkplaats aan Junostraat 6A maar ook op locatie.

> Lees het interview met donateur Jessica Melis.

 

 

2012: 13 projecten, voor 9 landen
In 2012 werkten de vrijwilligers in de werkplaats van Gered Gereedschap Den Haag aan 13 projecten voor 9 landen in Afrika: Burkina Faso, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, Siërra Leone, Togo en Zambia. In totaal verlieten 119 kisten de werkplaats, met 126 hand-, trap- en elektrische naaimachines, meer dan 2.500 stuks elektra- en metaalbewerkings-gereedschap, meer dan 3.600 stuks timmer- en metselgereedschap, een aantal elektrische machines en gereedschapskisten en ook bouwgereedschap en -materialen + een kruiwagen op luchtbanden. Aan een project voor de NGO Physically Challenged Action Foundation in Offinso, Ghana wordt in december 2012 nog gewerkt.

> Bekijk het overzicht van projecten in 2012.

 

Bedankjes van projecten
De Young Farmer’s Initiative Organisation in Siërra Leone stuurde in november een bedankje. De werkplaats in Den Haag Gered Gereedschap rondde dit project in april 2012 af.

Dear Project Administration,

Thanks for your humanity support to Yfio project.
See attached some photos of our activities. I hope to give you more info on our activity as move along. Do feel free to discuss with Yfio team on any future development.

My regards

Senesie A Sitta
Programme manager

Ook ontvingen we in 2012 bedankjes van organisaties waarvoor we in 2011 projecten uitvoerden.

> Lees de bedankjes voor projecten die we in 2011 uitvoerden.

 

Grote belangstelling voor open dag op 27 oktober
De open dag van Gered Gereedschap Den Haag op 27 oktober in de werkplaats aan de Junostraat 12A heeft circa 100 bezoekers getrokken. De veiling van kunstwerk de Haagse Ooievaar die de Alkmaarse Gideon Kalkman voor Gered Gereedschap maakte, heeft € 700 opgebracht.

De kantoorruimte van Gered Gereedschap was eigenlijk te klein voor de optredens van het gelegenheidsorkest de Zingende Zagen voor Zimbabwe, het koor Jan en Alleman en het straatorkest Eigen Hulp. Een deel van het publiek moest de concerten staande in de hal beluisteren maar applaudiseerde na afloop niet minder enthousiast. Werkplaatsvrijwilligers hadden er hun vrije zaterdag voor opgegeven omde bezoekers te laten zien hoe zij het ingezamelde gereedschap opknappen.

Voorzitter van Gered Gereedschap Den Haag Frank Poppe was zichtbaar opgetogen toen hij bezoekers en vrijwilligers aan het eind van de open dag bedankte voor de grote opkomst. De open dag op 27 oktober was de eerste open dag die Gered Gereedschap organiseerde in de werkplaats aan de Junostraat 12A. Tot 2008 had Gered Gereedschap een werkplaats aan de Goudsmidsgaarde 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger laat zien hoe een naaimachines wordt opgeknapt, voordat het naar een ontwikkelingsproject gaat.

Vrijwilligers Gered Gereedschap krijgen stadsspeld
De Haagse Wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport) heeft op 13 september in de werkplaats van Gered Gereedschap Stadsspelden uitgereikt aan tien vrijwilligers. De wethouder was zichtbaar onder de indruk van het werk van Gered Gereedschap, zo bleek tijdens de rondleiding die hij kreeg van voorzitter Frank Poppe. Na de rondleiding eerde Klein de vrijwilligers: "U doet nuttig werk. Het is inspirerend om te zien hoe jong en oud hier samen werken aan duurzaamheid."

 

ANBI-status voor Gered Gereedschap Den Haag
Goed nieuws: de Belastingdienst heeft GG Den Haag tot Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) verklaard. Dat houdt in dat zij nu behoort tot de officiële 'goede doelen' en daardoor volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Het fiscaalnummer van Gered Gereedschap Den Haag is 8072.58.829, het dossiernummer 83.229.

Gered Gereedschap Den Haag in de media
Een aantal media hebben aandacht besteed aan de fondsenwervingsactie van Gered Gereedschap Den Haag. Bij AD/Haagsche Courant stond de rubriek 'Even vragen aan' op 25 mei in het teken van Gered Gereedschap. Op 29 mei was een interview over Gered Gereedschap te horen in het programma Haagsche Ochtendradio bij Den Haag FM.

> Beluister het programma.

 

Fondswervingsactie 2012 op gang!
De donateursactie heeft in korte tijd al € 2800 opgebracht! Gered Gereedschap Den Haag heeft nog steeds behoefte aan nieuwe donateurs. Er zijn nu eenmaal een aantal vaste lasten, zoals de huur en de energiekosten van het pand en de verzendkosten van de kisten gereedschap. Lees ook de brief van het GG-bestuur hierover.
Steun dus ons werk en maak een donatie over op Triodos-bank nr.25.46.86.036 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap Den Haag. U kunt ook snel, gemakkelijk en veilig doneren via iDEAL: (KLIK op het logo).

Gift van CVS: gereedschap uit ontruimde huizen
De landelijke woningontruimer, Woningontruiming Regionaal, is vanaf begin dit jaar gestart met het inzamelen van nog bruikbaar gereedschap dat in de ontruimde huizen wordt gevonden. Eén van de ondernemers van Woningontruiming Regionaal, Woningontruiming CVS (regio DEN HAAG) heeft vrijdag 3 februari officieel de eerste partij aangeboden aan het Gered Gereedschap-depot aan de Junostraat 12a in Den Haag.

 

Goede resultaten 2011
Gered Gereedschap Den Haag heeft ook in 2011 weer goede resultaten geboekt.

> Bekijk de cijfers: hoeveel kisten, m3, welk gereedschap en naar welk land.

Tebodin op bezoek bij werkplaats Den Haag
Op maandag 26 september 2011 is ingenieursbureau Tebodin bij werkplaats Den Haag op bezoek geweest. In het kader van hun beleid ten aanzien van ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ hebben ze drie stichtingen bezocht, waaronder Gered Gereedschap. Het bezoek werd georganiseerd door De Slinger, een lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties, media, lokale overheidsinstellingen en particulieren. De Slinger richt zich primair op het maken van creatieve verbindingen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en het zichtbaar maken e promoten van samenwerkingsverbanden.

Voor meer informatie zie www.slinger.nu. Het bedrijf Tebodin was zo enthousiast over het bezoek aan de Haagse werkplaats dat zij direct daarna al twee computers doneerde voor administrieve doeleinden.

Deelname vakantiepas 2011
De VakantiePassers hebben zich afgelopen zomervakantie ingezet voor de Stichting Gered Gereedschap..Zij organiseren ieder jaar activiteiten voor leerlingen van de basisscholen in Zuid Holland.

Enthousiaste vrijwilligers hebben acht workshops georganiseerd waar groepjes kinderen samen met hun ouders en begeleiding een rondleiding kregen in onze werkplaats om daarna een aantal kisten te beschilderen.

Het thema was dit jaar 'schat in de schuur" waarbij gereedschap voor onze werkplaats werd ingezameld in kisten en schoenendozen die uitbundig versierd en geschilderd werden i.v.m. ons Bolivia-project waar we toen aan werkten. Prachtige kisten zijn het geworden. Wat zal dat een verrassing zijn voor de kinderen in Bolivia!

Wij zullen ons in 2012 weer beschikbaar houden voor samenwerking met stichting de vakantiepas
. Voor meer info zie http://www.kindervakantiepas.nl/zomerpages/activiteitenDenHaag.html.
en http://kindervakantiepas.nl/zomerpages/fotopagina.html