Den Haag
 

Actueel

 

Nieuwsbrief Geredgereedschap Mei 2015

Gered Gereedschap helpt Gambia leren

In februari 2014 heeft Gered Gereedschap Den Haag 13 kisten met in ruim 1.400 stuks gereedschap en 3 fietsen geleverd aan de stichting Help Gambia te Leren. Het gereedschap wordt in Penjem  (Gambia) gebruikt bij opleidingen in bouw, hout en stoffen.

Gered Gereedschap voor Congo

De stichting Democratische Republiek Congo à la Carte (DRCC) en TIYE International voeren in Bukavu (Zuid-Kivu, Oost-Congo) een project uit. In augustus 2014 leverde Gered Gereedschap Den Haag hiervoor 40 naaimachines (hand- en elektrisch). In december volgden nog 42 kisten met in ruim 2.700 stuks hout-, metaal- en elektrisch gereedschap, plus 10 fietsen. Het gereedschap wordt onder andere gebruikt om metselaars, timmerlieden en elektriciens op te leiden.

Technische school in Tanzania

Voor een technische school in Shirati in Tanzania worden, op verzoek van de stichting Doopsgezind Wereldwerk, handgereedschap en machines ingezameld. Leerlingen die de technische school afmaken, kunnen als vakkrachten werk vinden. Hiermee onderhouden ze hun gezin en kunnen hun kinderen onderwijs volgen.

Gereedschap voor protheses

In het voorjaar van 2014 zijn ongeveer 2.800 stuks gereedschap verzonden naar Zambia. Daar wordt het gebruikt om protheses te maken in de werkplaats van het Holy Familiy Rehabilitation Centre in Monze. Het project is een initiatief van Jitske Veldman en haar dochter Mirte Gerritsen, samen met de Hospitaalbroeders.

Financiële verantwoording 2014

Gered Gereedschap Den Haag  werkt uitsluitend met vrijwilligers. In de werkplaats zijn zo’n 30 vrijwilligere actief. Daarom zijn de kosten van onze activiteiten laag. In 2014 hebben we circa € 20.000 aan organisatiekosten gehad. De helft daarvan gaat op aan de huisvesting van onze werkplaats aan de Junostraat en aan transportkosten voor het ophalen van aangeboden gereedschappen. De andere helft gaat naar kantoor- en vrijwilligers kosten. Ook hebben we in 2014 flink geïnvesteerd in een veilige werkomgeving in de werkplaats.
Gered Gereedschap Den Haag ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie van €  7.500. Voor de overige inkomsten zijn we afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. In 2014 hebben 115 particuliere donateurs een ruim € 6.000 gedoneerd. Kerken, fondsen en organisaties hebben in 2014 in totaal € 8.000 gedoneerd.
Het positieve eigenvermogen van Gered Gereedschap per 31-12-2014 bedroeg € 2.917.
Op onze website vindt u de volledige jaarrekening 2014.
Bestuur en vrijwilligers van Gered Gereedschap danken alle donateurs! Wij hopen ook in 2015 te mogen rekenen op uw gift.

Hoe werkt Gered Gereedschap?

Gered Gereedschap zamelt gereedschap in, knapt dit met vrijwilligers op en stuurt het naar projecten in ontwikkelingslanden. Daar wordt het gereedschap gebruikt voor het leren en uitoefenen van een vak als timmerman, loodgieter, automonteur of kleermaker. Scholieren en startende ondernemers krijgen zo de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen. Gered Gereedschap Den Haag (GGDH) is 1 van de 30 werkplaatsen in Nederland. De werkplaats in Den Haag is gestart in 1986 als hobbyclub onder de naam Trefpunt.

De vrijwilligers bij GGDH zijn zowel gepensioneerde vakmensen, gepassioneerde klussers als ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’.

Alle werkplaatsen maken gebruikt van het landelijke dienstencentrum, voluit stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap. Het dienstencentrum zorgt voor het selecteren van projecten en voor het transport van gereedschap naar de projecten, die zich vooral in Afrika bevinden.

 

ANBI                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gered Gereedschap Den Haag is een tot Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Hiermee behoort tot zij de officiële 'goede doelen' en is daardoor volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor € 250,– kan Gered Gereedschap een kist met circa 50 stuks handgereedschap voor timmerlieden of automonteurs versturen.  Giften kunt u overmaken naar Stichting Gered Gereedschap, Den Haag, IBAN NL17 TRIO 0254 6860 36, of via onze website.

 

Inhoudelijk verslag activiteiten 2014 Gered Gereedschap Den Haag

In 2014 hebben zich zo’n 35 vrijwilligers ingezet voor het inzamelen, opknappen en verschepen van gebruikte gereedschappen naar ontwikkelingslanden. De werkplaats was dagelijks geopend tussen 10.00 en 15.00 uur. In deze periode besteedden de vrijwilligers gemiddeld drie dagen per week aan de vrijwilligers activiteiten. Daarmee is Gered Gereedschap Den Haag een gezonde vrijwilligers organisatie, die – ondanks de wat vergrijsde vrijwilligersgroep – nog jaren door kan.

In 2014 leverde Gered Gereedschap Den Haag aan veel verschillende projecten. Deze projecten zijn deels binnengekomen via het Dienstencentrum Gered Gereedschap. Dit is de landelijke organisatie die ten behoeve van de werkplaatsen in Nederland projecten voorbereid en ook het transport daarvoor regelt.
Andere projecten zijn direct vanuit organisaties, vnl. vanuit de regio Haaglanden, opgezet. Deze organisaties zijn in dat geval verantwoordelijk voor het transport en de aflevering. Gered Gereedschap Den Haag verifieert tevoren zo goed mogelijk of deze organisaties bewezen hebben daartoe in staat te zijn.

 • Kenia - In januari 2014 leverde Gered Gereedschap 21 naaimachines af voor “Aid the Needy” in Kenia. Het ging om 6 handnaaimachines, 9 elektrische naaimachines en 6 trapnaaimachines. Gered Gereedschap leverde eerder naaimachines en gereedschap aan deze organisatie.
 • Gambia – Via het project Help Gambia te Leren”  (Vlaardingen) zijn in februari t.b.v. opleidingen voor hout, metaal, stoffen en bouw 1410 stuks gereedschap geleverd (13 kisten), plus 3 fietsen.

 • Kameroen – In februari zijn voor de Unique Friends Humanitarian and Development Org. Bamenda”  zijn 15 elektrische naaimachines geleverd, plus1 schoenmakersmachine

 • Zambia – In maart zijn aan The Holy Family Rehabilitation Centre” in Monze 2550 stuks gereedschap geleverd  voor een prothese werkplaats. Dit project wordt verzorgd door Jitske en Mirte Veldman te Leiden.
  In juni zijn nogmaals 248 stuks gereedschap geleverd.

          

 • Chili – In april zijn aan de Delftse Studenten expeditie 373 stuks gereedschap geleverd.

 • Congo – In augustis zijn aan de stichting DRCC (D. R. Congo à la Carte) voor een project in Bukavu (Sud-Kivu), dat samen met de stichting TIYE International wordt uitgevoerd, 40 naaimachines (hand en elektrisch) geleverd.
  In december is een tweede levering gedaan van 42 kisten hout-, metaal- en elektrisch gereedschap (totaal 2704 stuks), plus 10 fietsen.
  Het gaat hier om opleidingen voor metselaar, timmerman, landbouw, schoenmaker en automonteur, telkens voor 20 leerlingen.

 • Honduras – Via de Stichting Alida Kemp Fonds in Leidschendam zijn in september voor een opleidingswerkplaats voor fietsenmakers 3 kisten (438 stuks gereedschap) geleverd.

          

 • Togo – Voor het project van ONG AGERTO in Kpalime (Togo) zijn in september 6 hand- en 9 elektrische naaimachines geleverd, plus 18 kisten (1553 stuks gereedschap).

 • Kenia – Voor de St. Teresa’s Musoli Youth Polytechnic zijn in november lasmachine met 6 toebehoren gereedgemaakt.

 • Kameroen – Voor 3 projecten van de stichting CETIC, BIMEHC en VENGO MBE BDE zijn in totaal 6 grote schoolborden geleverd.

 • Congo – Via de Stichting Mucop zijn 9 kisten met algemeen-, elektrisch-, timmer-, beton-, schilder- en metselgereedschap gereedgemaakt (totaal 652 stuks).

 • Tanzania Voor het Doopsgezind Wereldwerk wordt vanaf december gewerkt aan een project voor in totaal 30 kisten, met meer dan 2000 stuks gereedschap (waaronder 24 diverse elektrische machines).

Eind 2013 kreeg GGDH het goede nieuws dat we tegen een aanzienlijk lagere gebruiksvergoeding de werkplaats aan de Junostraat 12A kunnen blijven gebruiken. Daarvoor is de overdracht van het beheer van het pand  overgegaan van MVGM  vastgoed management, naar Bewaakt & Bewoond. B&B beheert voor de gemeente Den Haag vastgoed. Hiermee is de noodzakelijk geachte verhuizing naar een goedkopere huisvesting van de baan. En het werd mogelijk om te investeren in de verbetering van ARBO-technische zaken. Er zijn noodstops op de machines in de werkplaats geplaatst, er is een chemicaliënkast aangeschaft en de luchtbehandelingsinstallatie is verbeterd. In 2015 en daarna kan GGDH haar activiteiten met enthousiasme blijven uitvoeren in de werkplaats aan de Junostraat 12A. 

Toelichting op het financieel verslag 2014

Ook financieel had Gered Gereedschap Den Haag in 2014 een goed jaar. Een belangrijke reden is de aanzienlijk lagere huisvestingskosten in 2014 (zie toelichting hierboven). Deze zijn afgenomen met circa € 5.000 per jaar.
Maar ook dankzij de vele donaties zowel van circa 115 particuliere donateurs als van fondsen en instanties, waaronder Stimuleringsfonds Rabobank (€ 2.000), het Healla Fonds (€ 2.500), Fonds 1818 (€ 3.000) en de Remonstrantse Gemeente DH (€ 500).
Particuliere donateurs doneerden ruim € 6.000 en fondsen € 8.000. Daarmee zijn de inkomsten uit donaties in 2014 stabiel gebleven.
GG DH kon het financiële jaar afsluiten met een positief saldo van € 7.003. Daarbij moet worden opgemerkt dat we nog een nacalculatie voor de energiekosten in 2014 verwachten van circa € 3.600.

Per 31-12-2014 is het eigenvermogen van Gered Gereedschap Den Haag vastgesteld op € 2.917. Daarbij bij is rekening gehouden met noodzakelijke uitgaven in 2015, voor onder andere onderhoud aan het pand en vervanging van machines inde werkplaats. Vanwege de nieuwe ‘anti-kraak’ constructie met Bewaakt & Bewoond is GG DH zelf verantwoordelijk voor dit kleine onderhoud. Het betreft vooral houtrot in raamkozijnen.

Voor meer financiële informatie verwijzen we graag naar de jaarrekening 2014.

Den Haag, februari 2015

 

 

^ omhoog