Den Haag
 

Organisatie

Inhoudelijk verslag activiteiten 2014


In 2014 hebben zich zo’n 35 vrijwilligers ingezet voor het inzamelen, opknappen en verschepen van gebruikte gereedschappen naar ontwikkelingslanden. De werkplaats was dagelijks geopend tussen 10.00 en 15.00 uur.
In deze periode besteedden de vrijwilligers gemiddeld drie dagen per week aan de vrijwilligers activiteiten.
Daarmee is Gered Gereedschap Den Haag een gezonde vrijwilligers organisatie, die – ondanks de wat vergrijsde vrijwilligersgroep – nog jaren door kan.
In 2014 leverde Gered Gereedschap Den Haag aan veel verschillende projecten. Deze projecten zijn deels binnengekomen via het Dienstencentrum Gered Gereedschap. Dit is de landelijke organisatie die ten behoeve van de werkplaatsen in Nederland projecten voorbereid en ook het transport daarvoor regelt.
Andere projecten zijn direct vanuit organisaties, vnl. vanuit de regio Haaglanden, opgezet. Deze organisaties zijn in dat geval verantwoordelijk voor het transport en de aflevering. Gered Gereedschap Den Haag verifieert tevoren zo goed mogelijk of deze organisaties bewezen hebben daartoe in staat te zijn.

 • Kenia - In januari 2014 leverde Gered Gereedschap 21 naaimachines af voor “Aid the Needy” in Kenia. Het ging om 6 handnaaimachines, 9 elektrische naaimachines en 6 trapnaaimachines. Gered Gereedschap leverde eerder naaimachines en gereedschap aan deze organisatie.
 • Gambia – Via het project “Help Gambia te Leren” (Vlaardingen) zijn in februari t.b.v. opleidingen voor hout, metaal, stoffen en bouw 1410 stuks gereedschap geleverd (13 kisten), plus 3 fietsen.
 • Kameroen – In februari zijn voor de “Unique Friends Humanitarian and Development Org. Bamenda” zijn 15 elektrische naaimachines geleverd, plus1 schoenmakersmachine
 • Zambia – In maart zijn aan “The Holy Family Rehabilitation Centre” in Monze 2550 stuks gereedschap geleverd voor een prothese werkplaats. Dit project wordt verzorgd door Jitske en Mirte Veldman te Leiden.
  In juni zijn nogmaals 248 stuks gereedschap geleverd.
 • Chili – In april zijn aan de Delftse Studenten expeditie 373 stuks gereedschap geleverd.
 • Congo – In augustis zijn aan de stichting DRCC (D. R. Congo à la Carte) voor een project in Bukavu (Sud-Kivu), dat samen met de stichting TIYE International wordt uitgevoerd, 40 naaimachines (hand en elektrisch) geleverd.
  In december is een tweede levering gedaan van 42 kisten hout-, metaal- en elektrisch gereedschap (totaal 2704 stuks), plus 10 fietsen.
  Het gaat hier om opleidingen voor metselaar, timmerman, landbouw, schoenmaker en automonteur, telkens voor 20 leerlingen.
 • Honduras – Via de Stichting Alida Kemp Fonds in Leidschendam zijn in september voor een opleidingswerkplaats voor fietsenmakers 3 kisten (438 stuks gereedschap) geleverd.
 • Togo – Voor het project van ONG AGERTO in Kpalime (Togo) zijn in september 6 hand- en 9 elektrische naaimachines geleverd, plus 18 kisten (1553 stuks gereedschap).
 • Kenia – Voor de St. Teresa’s Musoli Youth Polytechnic zijn in november lasmachine met 6 toebehoren gereedgemaakt.
 • Kameroen – Voor 3 projecten van de stichting CETIC, BIMEHC en VENGO MBE BDE zijn in totaal 6 grote schoolborden geleverd.
 • Congo – Via de Stichting Mucop zijn 9 kisten met algemeen-, elektrisch-, timmer-, beton-, schilder- en metselgereedschap gereedgemaakt (totaal 652 stuks).
 • Tanzania Voor het Doopsgezind Wereldwerk wordt vanaf december gewerkt aan een project voor in totaal 30 kisten, met meer dan 2000 stuks gereedschap (waaronder 24 diverse elektrische machines).


Eind 2013 kreeg GGDH het goede nieuws dat we tegen een aanzienlijk lagere gebruiksvergoeding de werkplaats aan de Junostraat 12A kunnen blijven gebruiken. Daarvoor is de overdracht van het beheer van het pand overgegaan van MVGM vastgoed management, naar Bewaakt & Bewoond. B&B beheert voor de gemeente Den Haag vastgoed. Hiermee is de noodzakelijk geachte verhuizing naar een goedkopere huisvesting van de baan.

En het werd mogelijk om te investeren in de verbetering van ARBO-technische zaken. Er zijn noodstops op de machines in de werkplaats geplaatst, er is een chemicaliënkast aangeschaft en de luchtbehandelings-installatie is verbeterd.

In 2015 en daarna kan GGDH haar activiteiten met enthousiasme blijven uitvoeren in de werkplaats aan de Junostraat 12A.

Toelichting op het financieel verslag 2014
Ook financieel had Gered Gereedschap Den Haag in 2014 een goed jaar. Een belangrijke reden is de aanzienlijk lagere huisvestingskosten in 2014 (zie toelichting hierboven). Deze zijn afgenomen met circa € 5.000 per jaar.

Maar ook dankzij de vele donaties zowel van circa 115 particuliere donateurs als van fondsen en instanties, waaronder Stimuleringsfonds Rabobank (€ 2.000), het Healla Fonds (€ 2.500), Fonds 1818 (€ 3.000) en de Remonstrantse Gemeente DH (€ 500).

Particuliere donateurs doneerden ruim € 6.000 en fondsen € 8.000. Daarmee zijn de inkomsten uit donaties in 2014 stabiel gebleven.

GG DH kon het financiële jaar afsluiten met een positief saldo van € 7.003. Daarbij moet worden opgemerkt dat we nog een nacalculatie voor de energiekosten in 2014 verwachten van circa € 3.600.

Per 31-12-2014 is het eigenvermogen van Gered Gereedschap Den Haag vastgesteld op € 2.917.

Daarbij bij is rekening gehouden met noodzakelijke uitgaven in 2015, voor onder andere onderhoud aan het pand en vervanging van machines in de werkplaats.

Vanwege de nieuwe ‘anti-kraak’ constructie met Bewaakt & Bewoond is GG DH zelf verantwoordelijk voor dit kleine onderhoud. Het betreft vooral houtrot in raamkozijnen.

Voor meer financiële informatie verwijzen we graag naar de jaarrekening 2014.

Den Haag, februari 2015